Ombyggnad dieseltank MF 8450

En dieseltank var utsatt för skada vid extrem geringsmanöver. Ett problem som riskerade att skapa läckage på dieseltanken!

För att lösa problemet kapades en bit på dieseltanken och öppningen stängdes igen med nytt material och tätningsmassa. Jobbet gjordes på plats hos kunden i verkstaden.

Ombyggnad dieseltank JD

Vid extrem geringsmanöver  på en dubbelhjulad traktor skavdes  dieseltanken. Ett problem som riskerade att skapa läckage på dieseltanken!

För att lösa problemet kapades en bit på dieseltanken och öppningen stängdes igen med nytt material och tätningsmassa. Jobbet gjordes på plats hos kunden i verkstaden.

Nivårör till dieseltank JD

Vid tankning var det svårt att se nivån på  dieseln i tanken, vilket medförde överrinning!

Ett nivårör installerades som underlättar tankningen utan spill. Jobbet gjordes på plats hos kunden i verkstaden.

Ombyggnad dieseltank MF 5455

En dieseltank var utsatt för skada vid extrem geringsmanöver. Ett problem som riskerade att skapa läckage på dieseltanken!

För att lösa problemet kapades en bit på dieseltanken och öppningen stängdes igen med nytt material och tätningsmassa. Jobbet gjordes på plats hos kunden i verkstaden.

Reparation av besprutningstank

Gängfästet i besprutningstanken hade spruckit vid fästet. Risk för att övriga fästen kunde skadas.

På plats hos lantbrukaren lagades sprickan med tätningsmedel. Besprutningstanken kan användas många gånger till med tillslutet lock utan läckage.