Våra tjänster

Vi utför plastreparationer och är proffs på att reparera plastemballage och behållare inom avfallshantering, livsmedels-, lantbruks- och tillverkningsindustrin. Med lång erfarenhet så garanterar vi att lagningen blir tät och håller lika bra som en ny produkt.

Vi hämtar  och levererar emballaget! Det som inte går att reparera lämnar vi till återvinning. Allt för att göra det för kunden miljömässigt mest effektivt. Vi kan även reparera på plats! Kontakta oss >

Reparera och återanvända – för en långsiktig hållbar miljö!

Emballage

Vi reparerar halv- och helpall, klaffboxar, pallboxar och alla möjliga lastbärare inom industrin. Vi kan även bygga lastbärare i små serier.

Har du trasiga plastprodukter som behöver repareras? Vi hjälper dig!

Avfallsbehållare

Vi reparerar soptunnor och batteriboxar till avfallshantering.

Har du trasiga soptunnor som behöver repareras? Vi hjälper dig!

Vi säljer även bättre begagnade soptunnor. Läs mera >

Plasttankar

Vi reparerar sprickor och hål i såväl vatten-, diesel-, adblue- som besprutningstankar. Vi bygger även om tankar och kompletterar med luftningsanordningar vid behov. Vi gör denna lagning på plats hos er för en snabb och okomplicerad reparation. 

Har du trasiga plasttankar som behöver repareras? Vi hjälper dig! 
Läs mer >